Isındırma Programları

Isındırma Programları

Öğrencinin ilk defa evden ayrılması, hem kendisi hem de ailesi için aşılması gereken önemli bir zorluk. Biz LMK Consulting olarak, bu zorlukları yumuşatmak ve hem öğrencinin hem de ailenin bu duruma daha rahat uyum sağlayabilmeleri için özel programlar sunuyoruz.

Çünkü LMK Consulting olarak biliyoruz ki, öğrencinin istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çıktığımız bu eğitim yolculuğunda, öğrenciyi başarıya ulaştırmanın birinci şartı, onun mutluluğudur. Bu da ancak ve ancak öğrencinin yurtdışı deneyimine hazır olmasıyla gerçekleşebilir.

Isındırma programlarımızla, öğrencilerin yurtdışındaki çeşitli eğitim kurumlarında, akademik, sportif veya sanatsal yaz ve kış programlarına katılmasını sağlıyoruz. Böylece öğrenciler de yurtdışı eğitimine hazır olup olmadıklarını anlayabiliyorlar. Bu programları herhangi bir yaşta düzenleyip, öğrenci hazır olana kadar da her sene tekrarlayabiliyoruz. Bu şekilde öğrenci yurtdışındaki deneyime ısınıyor ve ailesinden uzakta yeni yaşantısına hazır hale geliyor.

1. Yurtdışı Yaz Okulları

Gelişen iletişim ve ulaşım imkanları ile giderek küçülen dünyamızda bilgi en değerli hazine haline geliyor. Bu da yabancı dili bir alternatif olmaktan çıkarak zorunlu hale getiriyor. Ülkemiz okulları, bunun bilincinde olarak anaokulundan itibaren öğrencilerimize başta İngilizce olmak üzere farklı dillerde eğitim imkanı sunuyor. Öğrencilerimizin teoride almış oldukları bu eğitimi pratikte de pekiştirebilmeleri için yurtdışı yaz okullarının önemi artıyor. 6- 17 yaş arası öğrencilerin katılabileceği yurtdışı yaz okulu programlarımızla, öğrenciler dünyanın en iyi üniversite ve kolejlerinin bünyesinde eğitim alırken dünyanın her yerinden gelen öğrencilerle birlikte olarak sınırları kaldırıyor. Ayrıca öğrenciler yurtdışı eğitim hayatını deneyimleyerek vizyonlarını geliştirip, böyle bir deneyime ne kadar hazır olduklarını keşfediyorlar.

2. Dil Okulları

Yurtdışında dil eğitimi alacak kişilere rehberlik eden üç kelime “keşfet, öğren, uygula”dır. Öğrenci, yurtdışı dil okullarıyla keşfederken heyecanlanır, öğrenirken aklında kalır ve uygularken tecrübe edinmiş olur.

Bir dil, en iyi şekilde o dilin ana dil olduğu ülkede öğrenilir. Eğer dilin bir kültür olduğu bilinciyle yola çıkarsak, dilbilgisinin ötesine geçerek, o dili yaşamın içinde de kullanarak, deyimlerini öğrenerek, o dile gerçekten hakim olunabilir. Yurtdışı dil okullarında alınan eğitim sonrasında okul dışında yapılan aktiviteler, dili sokakta ve güncel hayatta da kullanmaya başlamayla yerine oturmuş olur. Böylece öğrenci yeni bir ülke kültürünü deneyimleyerek, uzun dönem yurtdışı eğitim programlarına ne kadar hazır olduğunu anlar.

3. Kısa Dönem Programlar

Öğrenciler, kendi akademik yılları içinde eğitim vermeye devam eden bir liseye, 1 ay veya 1 dönemliğine eğitim amacıyla gidebilir. Böylece, o ülkenin gerçek lise hayatını bütün yönleriyle deneyimleyebilirler. Kısa dönem programlar, eğitim hayatının tamamını yurtdışında geçirmek istemeyen ama bu tecrübeyi mutlaka yaşamak isteyen veya bu deneyime hazır olup olmadığını görmeyi amaçlayan öğrenciler için ideal programlardır. Öğrenciler, uzun süreli bağlılık gerektiren deneyimden ürkmeden bu programlarla da yurtdışına gidebilir ve fikre alışmaları için mükemmel bir fırsat yakalarlar.

https://www.lmkconsulting.org/ogrenci-yerlestirmeleri/ilk-ogretim-ve-lise-yerlestirmeleri