Sıkça Sorulan Sorular
BİZE SORU SORABİLİRSİNİZ SIKÇA SORULAN SORULAR
 • Bağımsız danıșman ve acenta arasındaki fark nedir?

  Acentalar genellikle belirli okullarla anlașması olan ve bu okullardan öğrenci bazlı komisyon alarak çalıșan kurumlardır. Ülkelerdeki en iyi okullar bu tarz bir sisteme ihtiyacı olmadığı, yoğun talep gördüğü için genellikle acentalarla çalıșmazlar. Bu nedenle acentalar genelde orta ve alt sınıf okullara yönlendirme yaparlar. LMK Consulting bir bağımsız danıșmanlık firmasıdır. Bu nedenle LMK Consulting okuldan komisyon almak yerine velilerden danıșmanlık ücreti alarak çalıșır. Bağımsız danıșman olmanın en büyük faydası bütün ülkelerdeki bütün okullara ulașmayı hiçbir șekilde sınırlamamasıdır. Bunun yanında herhangi bir kar amacı gütmeden öğrenciye gerçek anlamda sınırsız seçenek arasından doğru okul seçeneklerini sunabilmeyi sağlar. Bu da öğrenci için en doğru ülke-en doğru okul eșleșmesini ortaya çıkarır.

 • Sadece yurtdıșı odaklı mı çalıșıyorsunuz?

  Hayır. LMK Consulting bir eğitim danıșmanlığı firmasıdır. Bu nedenle öğrencilerin küçük yaștan itibaren yurt içi veya yurt dıșı odaklı olarak yol haritasını çizmektedir. Bu noktada öğrenci yurtdıșına gitmeye karar verebilir veya Türkiye’de kalmayı seçebilir. LMK Consulting her iki koșulda da öğrencinin üniversiteye odaklı olarak gelebileceği en verimli noktaya gelmesini hedefler ve öğrencinin istek ve ihtiyaçlarına uygun olarak en doğru yolu seçmesinde yardımcı olur.

 • LMK Consulting hangi ülkelerle çalıșıyor?

  Bir bağımsız danıșmanlık firması olan LMK Consulting öğrencilerin hedeflediği herhangi bir ülkeyle çalıșabilmekle beraber gelen taleplerin yoğunluğu açısından en çok ABD, Kanada ve İngiltere ile çalıșmaktadır

 • Yatılı okul mu daha iyidir, aile yanı programlar mı?

  Yatılı okul veya aile yanı program tercihi tamamiyle öğrencinin yapısı ve istekleriyle paralel bir șekilde yapılmalıdır. Bu nedenle iki programdan birinin diğerine herhangi bir üstünlüğü yoktur. Önemli olan ailenin bütçe sınırlarını așmadan öğrencinin alabileceği maksimum faydaya uygun bir programa gitmesi ve orada olduğu sürece boyunca zamanını verimli kullanmaya odaklanmasıdır. Bu da tamamen öğrencinin rahat edeceği ortamda yașıyor olmasına bağlıdır.

 • Biz yurtdıșına yerleșmek istiyoruz, nasıl yapabiliriz?

  Yurtdıșına yerleșmek konusu Türkiye’deki eğitim sisteminden hoșnutsuzluk nedeniyle ailelerin sıkça düșündüğü bir konudur. Bununla ilgili olarak oturma izni almak gibi konular kesinlikle profesyonel biri tarafından yürütülmeli ve her șey eksiksiz bir șekilde planlanmalıdır. Bu noktada LMK Consulting velilerin yerleșecekleri lokasyon bazlı okul çalıșmaları yürütebilmektedir. Seçilen ülkeye bağlı olarak yatılı veya gündüzlü, özel veya devlet okullarını araștırıp öğrenci için olabilecek opsiyonları pek çok açıdan değerlendirerek bir okul listesi hazırlar. Kesin liste belirlendikten sonra okula bașvuru konusunda yönlendirmeleri yapar ve öğrencinin kabulü gelip kaydı yapıldıktan sonra okula bașlayana kadar olabilecek her türlü așamada veli ve öğrencilerin yanında olur.

 • LMK Consulting bünyesinde hangi sınavları alabilirim?

  LMK Consulting așağıdaki sınavları verebilme yetkisine sahiptir:

   

  -SSAT Middle level

  -SSAT Upper level

  -TOEFL Primary

  -TOEFL Junior

  -TOEFL ITP

  -ELTIS

 • Sınav hazırlık programlarınız var mıdır?

  LMK Consulting bağımsız danıșmanlık firması ve bağımsız test merkezi olduğundan sınav hazırlık programları vermemektedir ancak öğrencinin hangi konularda kendini geliștirmesi gerektiğiyle ilgili bilgilendirme sağlamaktadır. Gerekli durumlarda özel ders/eğitimlere yönlendirme yapılabilmektedir.

 • Bașvurulan okullar arasında hiç Kabul alamama gibi bir durum olușma ihtimali var mıdır?

  LMK Consulting öğrencilerin akademik bașarısı, kișisel özellikleri ve ilgi alanlarını dikkatlice inceleyerek öğrencilere potansiyel bir okul listesi olușturur. Olușturulan okul listesi öğrenciye özel olduğundan öğrenciler mutlaka en az bir okula Kabul alır. Gerçekçi bir yaklașım sergileyen LMK Consulting, öğrencinin potansiyelinin çok üstünde veya çok altındaki okullara yönlendirmede bulunmaz, bu șekilde doğru yerleștirme sağlanır

 • Değișim programları nedir?

  Değișim programları gitmek istediğiniz ülkede; 1 semester ya da 1 akademik dönem devlet okulunda öğreniminize devam ettiğiniz , bir aile yanında konakladığınız akademik ve kültürel bir programdır.

 • Değișim programları ile hangi ülkelere gidebilirim?

  Her ülkenin farklı bașvuru koșulları vardır. Bu koșulları sağlayan öğrenciler istedikleri ülkeye bașvuru yapabilirler. En önemli koșul dil yeterlilik koșulunu sağlamaktır. Örneğin Fransa’ya değișim yapmak isteyen bir öğrenci B1 seviyesinde Fransızca bilmek zorundadır.

 • Değișim programları ile gitmek istediğim ülkede bölge seçebilir miyim?

  Değișim programlarında bölge seçim șansı gitmek istediğiniz ülkeye göre değișiklik göstermektedir. Amerika değișim programların bölge seçim șansı yokken, Kanada değișim programında bölge seçme șansına sahip olabilirsiniz.

 • Değișim programlarının denkliği var mı ?

  Evet denkliği mevcuttur. Değișim programları kapsamında yurtdıșında geçirdiğiniz süre boyunca aldığınız derslerden bașarılı olduğunuz taktirde Türkiye’deki okulunuzda bir üst sınıftan devam edebilirsiniz.

 • Değișim programlarında yanında konaklayacağımız aileler nasıl seçiliyor?

  Değișim programları kapsamında konaklayacağınız aileler kurumlar tarafından yoğun güvenlik ve uygunluk süreçlerinden geçerek seçilmektedir. Ailelerin mali durumları, evlerinin uygunluğu, adli sicil durumları, psikolojik testleri incelenerek seçilmektedir. Ayrıca aileler referans sağlamak durumundadır. Seçilmenin ardından değișim programları ve farklı kültürler ile ilgili oryante edilmektedir.

 • Değișim programları güvenli mi?

  Değișim programları kapsamında koyulan kurallar öğrencinin güvenliği sağlamak amacı ile olușturulmuștur. Öğrencinin yanında kaldığı ailesi ondan birinci derecede sorunludur. Ayrıca her öğrencinin bir bölge koordinatörleri mevcuttur. Bölge koordinatörleri öğrenciyi, aileyi ve okulu sürekli ziyaret ederek doğal bir güvenlik çemberi olușturur

AKLINIZDA SORU KALMASIN

Lütfen form bilgilerini eksiksiz doldurunuz.

Sorunuz cevaplandıktan sonra sorunuzun cevabı size email olarak gönderilecektir.

https://www.lmkconsulting.org/ogrenci-yerlestirmeleri/ilk-ogretim-ve-lise-yerlestirmeleri